JAK ZGŁOSIĆ

PROJEKT?

Do konkursu można zgłosić nielimitowaną ilość projektów, zgłoszenie projektu do danej kategorii wynosi 1695 PLN + VAT (opłata za każdy projekt). Po uiszczeniu opłaty manipulacyjnej, zgłaszający otrzymuje aktywny link do formularza, który musi odesłać najpóźniej do 29 lutego 2024 r.
Organizator przyjmuje zgłoszenia w dniach:
1 grudnia 2023 r. – 29 lutego 2024 r.

KROK

PO KROKU

przeczytaj regulamin*

zgłoś projekt i dokonaj opłaty na podstawie faktury proforma

 

wypełnij formularz opisowy

(dostępny pod daną kategorią w zakładce KATEGORIE)

i wyślij go wraz z materiałami do 29 lutego 2024 r. na adres: konkurs@braveconferences.pl

five

wyniki poznasz podczas wieczornej Gali,
17 kwietnia 2024 r.
w Warszawie

HARMONOGRAM

KONKURSU

Zgłoszenie udziału w konkursie
– 1.12.2023 – 29.02.2024

Ogłoszenie nominowanych
– 20.03.2024

Głosowanie Jury
– 22.03.2024

Wręczenie nagrody zwycięzcy podczas Gali
– 17.04.2024

Masz pytania dotyczące zgłoszenia projektu w konkursie Loyalty Heroes?

 

Napisz: anna.banas@braveconferences.pl